WebSDR

Hårdvara
Mottagarkorten är 5 x Soft66lite, se webbsida: http://zao.jp/radio/66lite/
Korten är monterade av SM4JLX samt monterad i låda.
Varje mottagarkort har ett band-pass filter som SM4PDP har gjort.
Mottagarkorten är kopplade till var sitt ljudkort i en Linuxdator, Ubuntu 12.4.

 

Funktion
På mottagarkorten sitter en kristall som bestämmer mittfrekvensen på bandet
som skall avlyssnas.
Varje mottagarkort klara av 96 kHz neråt och uppåt från kristallens frekvens.
Bandbredden bestäms av hur bra ljudkort som används i datorn.
Respektive ljudkanal, höger respektive vänster hanterar övre respektive undre frekvensbandet från kristallen frekvens.
Från mottagarna så går LF in i ljudkort, ASUS D1 kort som klarar av 192 khz bandbredd på line in.
Varje mottagare har ett ljudkort, så i serverprogramvaran blir en mottagares bandbredd 192 khz.

Man ställer in i serverprogramvaran vilken mittfrekvens mottagaren har, det styrs av den kristall man sätter i mottagaren.
Sen lägger den ut hel 192 khz signalen digitalt på Internet, det du ser i vattenfallet, men inte ljudet, bara så du ser vattenfallet.
När du väljer en frekvens så kommer servern att föra över ljudet på denna frekvens till dig. Det här kräver lite bandbredd ut på internet, vid ungefär 50 samtidiga lyssnare så behövs ca. 4,5 Mbit/s.

 

Kända problem

Har du problem att inte Java fungerar, för det måste vara installerat. Kontrollera om du intallerat Java 7 versionen, avinstallera den i så fall och installera Java 6 versionen i stället.
Om en signal kommer in på undre delen från kristallens frekvens och den är
starkare än ca. -65dBm så kommer också signalen att komma på den övre

delen från kristallen mittfrekvens men då som inverterad SSB signal.
Justeringar kommer att ske men vi vet inte om det hjälper ännu.

 

Inställningar
Max samtidiga lyssnare är för närvarande satt till 100 st., kan komma att 
justeras på grund av datorkapacitet och bandbred på klubbens Internet.

Plan är att utöka med två mottagare till så även CW delen kommer med samt att öka till 100 samtidiga lyssnare.
Skriv gärna in din signal på websidan, ovanför vattenfallet.
Har du markören på vattenfallet så kan du ändra upplösningen på skalan med att rulla med rullhjulet på musen.
Har du markören på frekvenslistan så kan du på samma sätt ändra frekvensen med hjulet.

 

Hardware
The receiver cards are 5 x Soft66lite, see website:http://zao.jp/radio/66lite/
The cards were assembled by SM4JLX and mounted in a box and each receiver has a band-pass filter made by SM4PDP.
Each reciever card is connected to a separate sound card mounted in a Linux computer.

 

Function
The receiver cards each have a crystal that determines the center frequency of the band to be monitored.
Each receiver card is capable of listening 96 kHz downward and upward from the crystal frequency.
The bandwidth is determined by the performance of the sound cards used in the computer.
The upper and lower band of the crystal frequency is handled by the left and right audio channels.

 

Known issues
If a signal is recieved in the lower range of the crystal frequency and it is stronger than approx. -65dBm, it
will also be present on the upper part of the crystal center frequency but as inverted SSB signal.
Adjustments will be made but we do not know if it will help.

 

Settings
The maximum number of simultaneous listeners is currently set to 100.
This might be changed depending on computer capacity and bandwidth of the club's Internet.