WebSDR

Under sommaren 2019 så slog åskan ner på WebSDR QTH. Detta medförde att en stor del av hårdvaran blev förstörd. För referens så finns även den gamla hårdvaran beskriven nedan.

Nya mottagaren (Tas i drift under 2020)

Hårdvara
Mottagarna består av 6 st RTL-SDR Blog V3 dongles (www.rtl-sdr.com). Dessa är kopplade via en USB 3.0 hubb med egen strömförsörjning, in i en Dell server med dubbla processorer och 16GB RAM. Operativsystemet är Ubuntu Server.

Funktion
Då samtliga mottagare är SDR (Software Defined Radio) sker all sampling och signalbehandling i mjukvaran.

Gamla mottagaren (Tas ur drift under 2020).

Hårdvara
Mottagarkorten är 5 x Soft66lite, se webbsida: http://zao.jp/radio/66lite/
Korten är monterade av SM4JLX samt monterad i låda.
Varje mottagarkort har ett band-pass filter som SM4PDP har gjort.
Mottagarkorten är kopplade till var sitt ljudkort i en Linuxdator, Ubuntu 12.4.

Funktion
På mottagarkorten sitter en kristall som bestämmer mittfrekvensen på bandet
som skall avlyssnas.
Varje mottagarkort klara av 96 kHz neråt och uppåt från kristallens frekvens.
Bandbredden bestäms av hur bra ljudkort som används i datorn.
Respektive ljudkanal, höger respektive vänster hanterar övre respektive undre frekvensbandet från kristallen frekvens.
Från mottagarna så går LF in i ljudkort, ASUS D1 kort som klarar av 192 khz bandbredd på line in.
Varje mottagare har ett ljudkort, så i serverprogramvaran blir en mottagares bandbredd 192 khz.

Man ställer in i serverprogramvaran vilken mittfrekvens mottagaren har, det styrs av den kristall man sätter i mottagaren.
Sen lägger den ut hel 192 khz signalen digitalt på Internet, det du ser i vattenfallet, men inte ljudet, bara så du ser vattenfallet.
När du väljer en frekvens så kommer servern att föra över ljudet på denna frekvens till dig. Det här kräver lite bandbredd ut på internet, vid ungefär 50 samtidiga lyssnare så behövs ca. 4,5 Mbit/s.

Kända problem
Om en signal kommer in på undre delen från kristallens frekvens och den är
starkare än ca. -65dBm så kommer också signalen att komma på den övre

delen från kristallen mittfrekvens men då som inverterad SSB signal.
Justeringar kommer att ske men vi vet inte om det hjälper ännu.