Våra Repeatrar

SBSA har två repeatrar belägna på berget Grönklitt, utanför Orsa. 2m-repeatern ägs av klubben medan 70cm-repeatern tillhandahålls av SM4PDP. På samma QTH finns även en APRS-digipeater. 2m-repeatern har även en Echolink-nod kopplad till sig, med nod-nummer 700259. Läs mer om detta under sidan Echolink.

2m 70cm

RX: 145.750

TX: 145.150

RX: 434.750

TX: 433.150

Startas med 1750.

Maximal taltid 25 min

(förvarning 20min).

För att nollställa, skicka 1750.

Start 1750. 

Ingen styrning/signalering.