Våra Repeatrar

SBSA har just nu 3 st. repeatrar, två är belägna på berget Grönklitt, utanför Orsa och en i Sälen trakten.
I Grönklitt finns även en APRS-digipeater.
2m-repeatern har även en Echolink-nod kopplad till sig, med nod-nummer 700259. Läs mer om detta under sidan Echolink.
70cm i Grönklitt och 2m i Sälen är kopplad mot SvxLink systemet, gemensam talgrupp för båda är 240408.
Båda repeatrarna kopplas automatiskt ihop sig om någon av dom öppnas, efter öppning så måste ett tillsändningspass ske innan detta händer.
Då behöver man inte aktivera talgruppen 240408.

För att aktivera ex. talgrupp 2404 (SM4), sänd DTMF:  912404#  Då aktiveras de repeatrar som lyssnar på 2404 talgruppen.

Om man lyssnar på pågående samtal på en talgrupp och rösten säger "QSY väntar" så kan man följa med till ny talgrupp
genom att trycka till på PTT, då flyttas man med och kan fortsätta att lyssna. Om inte så stänger repeatern ner efter en stund.

DTMF kommandon:
0# = Få hjälp med de val som finns på repeatern
1# = Startar "Papegojan", repeterar det som repeatern tar emot
5# = Väder (METAR) från närmaste flygplats (endast aktiverat i Sälen)
#   = Avslutar kommandon ovan

91nnn#    912404#     Aktiverar talgrupp (2404)
91#                             Hoppar tillbaka till tidigare vald talgrupp
92#                             QSY alla aktiva noder till en tillfällig talgrupp som automatiskt väljs av systemet
92nnn#    92240408# QSY alla aktiva noder (som någon har sänt på) till talgrupp 240408
93#                             Följ med QSY om man bara har lyssnat. Även PTT inom 15 sekunder efter "QSY väntar" flyttar med till ny talgrupp
94nnn#    9424098#   Lägger till monitorering av talgrupp 24098 temporärt

Mera information om SvxLink: https://svxportal.sm2ampr.net/  och  https://www.sk7rfl.se/446546397 

2m Grönklitt 70cm Grönklitt

TX: 145.750

RX: 145.150

Startas med 1750 eller sänd subton 85.4
SvxLink logik men inte kopplad mot nätet

Sänder även subton 85.4
Mottagaren placerad i Maggås, länkas till Grönklitt där sändaren sitter

TX: 434.750

RX: 433.150
SvxLink kopplad, egen talgrupp 2404082

Start med 1750 eller sänd subton 85.4
Sänder även subton 85.4
Ca. 30 W, 2 x 8 stackade dipoler, RX överst
riktade söderut
Har dubbelpip när man slutar sända

Sälen

 

TX: 145.600

RX: 145.000

SvxLink kopplad, egen talgrupp 2404081

Start med 1750 eller sänd subton 85.4
Sänder även subton 85.4
Ca. 10 W, 1 dipoler, österut