Våra Repeatrar

SBSA har just nu 3 st. repeatrar, två är belägna på berget Grönklitt, utanför Orsa och en i Sälen trakten.
I Grönklitt finns även en APRS-digipeater.
2m-repeatern har även en Echolink-nod kopplad till sig, med nod-nummer 700259. Läs mer om detta under sidan Echolink.
70cm i Grönklitt och 2m i Sälen är kopplad mot SvxLink systemet, gemensam talgrupp för båda är 240408.
Test att koppla samman båda repeatrarna automatiskt om någon av dom öppnas kommer att ske. Då behöver man inte
aktivera talgruppen 240408.

För att aktivera ex. talgrupp 2404 (SM4), sänd DTMF:  912404#  Då aktiveras de repeatrar som lyssnar på 2404 talgruppen.

Om man lyssnar på pågående samtal på en talgrupp och rösten säger "QSY väntar" så kan man följa med till ny talgrupp
genom att trycka till på PTT, då flyttas man med och kan fortsätta att lyssna. Om inte så stänger repeatern ner efter en stund.

Mera information om SvxLink: https://svxportal.sm2ampr.net/  och  https://www.sk7rfl.se/446546397 

2m Grönklitt 70cm Grönklitt

TX: 145.750

RX: 145.150

Startas med 1750

Maximal taltid 25 min

(förvarning 20min)

För att nollställa, skicka 1750

TX: 434.750

RX: 433.150
SvxLink kopplad, egen talgrupp 2404082

Start med 1750 eller sänd subton 85.4
Sänder även subton 85.4
Ca. 30 W, 2 x 8 stackade dipoler, RX överst
riktade söderut

Sälen

 

TX: 145.600

RX: 145.000

SvxLink kopplad, egen talgrupp 2404081

Start med 1750 eller sänd subton 85.4
Sänder även subton 85.4
Ca. 10 W, 1 dipoler, österut