APRS

SBSA har en digipeater uppsatt i Grönklitt, SK4RGO-2. Samt APRS länkar på Hemulberget SK4KO-2 och en i Fiskarheden SK4KO-3. Samtliga körs på 144.800 Mhz. Klubbens I-Gate SK4KO-2 finns i Mora, se bild höger.

Länk till webbsida med karta aprs.fi

Vid Vasaloppsaktivitet (se nedan) så är SK4KO-2 och -3 omkopplade till annan frekvens.
Det är någon vecka före Vasaloppet och sen veckan före CykelVasan och Vasastaffeten.

Länk till Vasaloppet

 

APRS till Vasaloppet


SBSA har av Vasaloppet fått ett uppdrag att positonera deras servicefordon. SBSA förser fordon med APRS sändare som sänder sin position via länkar ner till Moratrakten där två Webbservrar lagrar informationen i databaser. På radiocentralen vid Vasaloppet så kan personalen se på deras anpassade kartabild vart fordonen befinner sig.


APRS länkarna i Fiskarheden, Mångsbodarna och Evertsberg återutsänder APRS informationen på samma frekvens. Mångsbodarna har dock en tidsfördröjning på sin sändning med ca. 1.2 sekunder för att inte störa om de andra länkarna som kanske hör servicefordonet och sänder vidare. De två länkarna som sänder till Mora tar emot på 2m och återutsänder på 70cm, detta för att få ner trafiken på 2m. En av dessa har en tidsfördröjning på ca. 1.2 sekunder, detta för att undvika inteferens vid de två mottagarna nere vid Mora.
Byonics TinyTrak4 används i länkutrustningen. Tidsfördröjningen hanteras med separat PIC-processor, då det för närvarande inte finns inbyggt i TinyTrak4 programvara.

På 4 snöskortar används Byonics Mikro-Trak AIO som är inmonterade i avloppsrör för att skydda AIO:n, de kan tippa skotern och kallt kan det också bli. Stömmen till sändaren tas från batteriet på skotern.

Vi har även köpt in 3 st Byonics Micro-Trak 8000 FA som används i bilarna.