Amatörradio?

Amatörradiotrafik
"icke yrkes-mässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt intresse och utan vinningssyfte."
- Post & Telestyrelsen

Amatörradio är en bred hobby! Den innehåller bland annat radiokommunikation, genom telegrafi, telefoni ("prat"), digital radiotrafik, satellittrafik, experimenterande, antennkonstruerande, kontakter med nya människor över hela världen, och mycket mer! Mer information om hobbyn finns hos Föreningen Sveriges Sändarematörer.