Bli Sändareamatör

Kursstart!

Kursen för amatörradiocertifikat är för närvarande vilande. Vi håller till i klubblokalen i Mora Norets lokstallar,  Sandavägen 3.

Första träffen blir genomgång av innehållet samt en gemensam beställning av kursmaterial. 

Välkommen!