Echolink

Echolink är ett system för att länka ihop radiostationer och repitrar via internet. SBSA har en länk kopplad på våran 2m-repeater. Befinner Ni er ute och reser och passerar en Echolink-nod så kan ni koppla upp er mot våran nod. Vårat NOD-nummer är 700259.

DTMF-kommandon för att manövrera Echolink (SVXLINK):

Funktion DTMF-kommando
Identifiering *
Aktivera Echolink för manövrering av DTMF kommandon 2 #
Koppla upp mot nod 9999: 9 9 9 9 #
Koppla upp mot slumpmässig länk eller repeater 3 1 #
Koppla upp mot slumpmässig konferans-server 3 2 #
Avsluta QSO, koppla ner länk # (Vänta på "disconnected")
#
(Vänta på "echolink deactivated")

Exempel, uppkoppling mot GB3CV-R, nod nr 9863:

 1. Aktiviera Echolink noden med 2 #
  Noden svarar "Activating Echolink"
 2. Koppla upp noden med 9 8 6 3 #
  Noden svarar "Connecting to GB3CV-R"
 3. Nu går du ut på GB3CV-R när du sänder.
 4. När du är klar med ditt QSO, koppla ner länken med #.
  Vänta på "GB3CV-R disconnected"
 5. Avaktivera echolink-noden med #
  Noden svarar "Deactivating echolink".

Noden är inte avstängd för inkommande anrop, endast för DTMF-manövrering. 

73 de SK4KO g.m. SM4XAS