WebSDR-mottagaren för HF flyttas till nytt QTH

WebSDR-mottagaren för HF håller på att flyttas och får ett nytt QTH från den 28/8-23.
Antenn blir nu en 160m loop, så får vi se hur det fungerar. 

73 de SM4JLX