WebSDR-mottagaren för HF, tillfälligt flyttad.

WebSDR-mottagaren för HF är tillfälligt flyttad till annat QTH.

Utökad till 6-band men bara en 80-m loop kopplad till alla mottagare utom 10m-bandet
som har en vertikal "Ringo" ansluten.

Tillfälliga stopp kan förekomma då justeringar pågår.
Söndagar ca. kl. 9.55 - 10.15 är 80m antenn urkopplad för annan trafik.

73 de SM4JLX