Repeaterstyrning med SvxLink

SBSA har anslutit 70-cm repeater i Grönklitt SK4RGO till SvxLink.
Även en repeater som är tänkt att placeras i Sälen trakten finns i drift i klubblokalen.

Nu håller vi en informationskväll om hur SvxLink fungerar och hur man kan använda systemet.
Detta är första informationskvällen, räknar med att det blir flera tillfällen.

Första kvällen blir den  11 oktober 18.30 vid klubben på Sanda i Mora.

Vi kommer att gå igenom en del av SK5BN bildspel.
Ni kan få mera information om SvxLink här: https://www.sk7rfl.se/452031815
L
ive information kan ni se här: https://svxportal.sm2ampr.net/


73 de SM4JLX / Inge