Repeaterstyrning med SvxLink

SBSA har anslutit 70-cm repeater i Grönklitt SK4RGO till SvxLink.
(Ur drift från 26/8-23, internet saknas)

Även en repeater som är tänkt att placeras i Sälen trakten finns i drift i klubblokalen.

Nu håller vi en informationskväll om hur SvxLink fungerar och hur man kan använda systemet.
Detta är första informationskvällen, räknar med att det blir flera tillfällen.

Ni kan få mera information om SvxLink här: https://www.sk7rfl.se/452031815
L
ive information kan ni se här: https://svxportal.sm2ampr.net/


73 de SM4JLX / Inge