WebSDR status

Åsksäsongen har börjat. Klubbens WebSDR är tillfälligt QRT efter senaste åskovädret. Felsökning pågår.

Uppdatering: Blixten har slagit sönder en del utrustning så det dröjer tyvärr någon vecka innan den åter är QRV.

Uppdatering 19-06-24: WebSDR-HF är tillfälligt i drift på annat QTH, 20m bandet saknas tyvärr tills vidare.
http://websdr.sk4ko.com:8901/