GDPR – Den nya Dataskyddsförordningen

GDPR – Den nya Dataskyddsförordningen. Träder i kraft 25 maj 2018.

Information för medlemmar och blivande medlemmar om vilka personuppgifter som Siljansbygdenssändareamatörer (SBSA) sparar i klubben register.

Personuppgifter som sparas för att klubben skall kunna ha ett aktuellt medlemsregister samt kunna informera medlemmar om klubbens aktiviteter är: Namn, adress, telefonnummer, mail adress, amatörradio signal eller lyssnar nummer. Denna information spara i Excel fil som ligger på klubbens Google Drive konto och som hanteras av styrelsen.

För att kunna logga in på klubbens hemsida (www.sk4ko.com) för medlemmar så lagras personuppgifter på klubbens webb hotell: Namn, mail adress, amatörradio signal eller lyssnar nummer och lösenord.

De medlemmar som vill fjärrstyra klubbens radioutrustning så kommer amatörradio signal och lösenord att lagras på den dator som styr radioutrustningen.

Personuppgifterna som registreras kommer inte att delges till tredje part. Uppgifterna kommer att raderas under augusti månad om inte medlemsavgift har inkommit för gällande verksamhetsår, gäller ej herdesmedlemmar som måste begära att uppgifter tas bort om så önskas.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen SBSA, 2018-05-24