Echolink tillfälligt QRT

Våran Echolink är tillfälligt QRT p.g.a. problem med radion. Vi hoppas lösa problemet inom kort.