APRS I-Gate igång igen

En del arbeten utfördes under tisdagskvällen på klubben.

APRS I-Gate gjordes i ordning med en Raspberry Pi dator
kopplad mot tidigare använd radio, nu i normal drift.

Echolink har varit ur drift någon vecka, den är nu åter igång.

Kablage till antennerna är om kontrakterade och de antenner
som nu finns uppsatta används.

Till fjärrstyrningsradion 7100 så är nu tills vidare den
all bands antenn kopplad, så den kan nu köras på
2m och 70cm. Ett QSO på kvällen mot Falun kördes 
på 2m låga delen med lyckat resultat.

73 de SK4KO