Echolink åter QRV

Klubbens Echolink-nod är åter QRV med ny hårdvara. Vi kör nu noden på en Raspberry Pi 3 och använder oss av programvaran SVXLINK. Det har blivit lite ändringar i hur noden manövreras via DTMF och mer information om detta finns på sidan Echolink. Vid anslutning till noden från Echolink-nätet så är det ingen skillnad.