2m repeatern SK4RGO avstängd.

2m repeatern R6 (145.750) i Grönklitt / Orsa är för närvarande avstängd.

Störningar som skapade ofrivilliga repeater starter gör att en tillfällig
avstängning sker under åtgärd.

73 de SM4JLX