Tillfälligt avbrott på våran internet förbindelse.

Tyvärr så har vi varit utan internet förbindelse nu igen sedan några dagar.

Felsökning pågår.

73 de SM4JLX