Echolink tillfälligt QRT

Klubbens Echolink är tyvärr tillfälligt QRT p.g.a. störningar.