Ingen internetförbindelse

För tillfället går det ej att nå WebSDR, APRS och Echolink på grund av ett hårdvarufel. Felsökning pågår.