KALLELSE: Medlemsmöte Nr. 2 ang. Stadgeändring

SBSA kallar till medlemsmöte angående stadgeändring av §2 i SBSAs stadgar. Mötet äger rum söndagen den 26 augusti kl 15.00 i klubblokalen vid Mora Norets lokstallar. Detta är det andra av 2 möten som krävs för stadgeändring, enligt §11 i SBSAs stadgar.

Förslag till ändring av §2 enligt nedan.

Nuvarande

  • §2 Klubbens ändamål är att sammanföra radiointresserade personer och genom sammankomster, föredrag, demonstrationer, kurser med mera sprida kännedom om och skapa intresse för radiotelegrafi och radiotelefoni samnt därmed sammanhängande frågor och söka främja detta kommunikationsmedels utveckling inom klubbens verksamhetsområde.

Förslag

  • §2 Klubbens ändamål är att sammanföra radio- och teknikintresserade personer och genom sammankomster, föredrag, demonstrationer, kurser med mera sprida kännedom om och skapa intresse för radiotelegrafi, radiotelefoni, digitala kommunikationslösningar, elektronik, programmering och styrning med datorer samt därmed sammanhängande frågor som främja dessa medels utveckling inom klubbens verksamhetsområde.

 MvH SBSA Styrelse