Nästa styrelsemöte blir den 7 augusti 2018.

Nästa styrelsemöte blir den 7 augusti 2018.

Med vänliga Hälsningar
Styrelsen