Årsmöte

SBSA kallar härmed alla medlemmar till årsmöte söndagen den 18 mars kl. 15.00 i klubblokalen vid Mora Norets lokstallar.

Vi bjuder som vanligt på mat så anmäl er gärna i förväg så vi vet hur mycket mat vi ska ordna.

Glöm inte att betala in medlemsavgiften (200kr vuxna, 50kr ungdom under 18 år) innan årsmötet.

73 DE SK4KO g.m. Styrelsen