Echolink tillfälligt QRT

Vi håller på att uppgradera hårdvaran på klubbens Echolink-nod från en gammal PC till en Raspberry Pi. Detta medför att noden kommer vara QRT under några dagar.