Fieldday 1 september

SBSA inbjuder till Fieldday på klubben.

Vi bjuder på hamburgare och pratar radio. Vi försöker få till ett tekniskt tema för dagen.

Start kl 1300 vid klubblokalen i Mora Norets lokstallar.