Minifielday

Resultat av mini-fieldday den 10 oktober, inte så många närvarande men lite blev det gjort ändå. Förslag på antennfästen togs fram och diskuterades med fastighetsägaren.