Kalender

Klubbträff / Discord
Tisdag, 8. December 2020, 18:00
av Daniel Forsström

 

Primärt träffas vi i virtuella "Fikarummet" på Discord.

Medlemmarna får, på eget ansvar, träffas i klubblokalen. Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör följas.